Строкові вклади

Кредитна спілка «БІ-ЛЕНД» залучає наступні види строкових вкладів

«Вклад строковий» строком на 3 місяці – 16 % річних.

«Вклад строковий» строком на 6 місяців – 17 % річних.

«Вклад строковий» строком на 9 місяців – 18 % річних.

«Вклад строковий» строком на 12 місяці – 19 % річних.

«Вклад строковий» строком на 18 місяців – 19,5 % річних.

«Вклад строковий» строком на 24 місяці – 20 % річних.

При достроковому розірванні з ініціативи вкладника Договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок нараховані проценти за цим вкладом перераховуються з початку дії Договору за процентною ставкою 1% річних.

В кредитній спілці «БІ-ЛЕНД» встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових вкладів
Строковий вклад строком на від 3 до 24 місяців (включно). Мінімальний строк дії договору – 3 місяців. Максимальний строк дії договору – 24 місяці.

Мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами строкових вкладів
Мінімальний – 100 (сто) гривень. Максимальний – 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.

Режим довнесення суми вкладу протягом дії договору – без права довнесення частини суми вкладу.

Зняття частини суми вкладу протягом дії договору без розірвання договору – без права зняття частини суми вкладу.

Спосіб виплати процентів – з виплатою процентів щомісячно.

Без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до вкладу.

Порядок та терміни повернення строкових вкладів на вимогу члена кредитної спілки
Спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних процентів за письмовою вимогою з боку члена Спілки у терміни визначені договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки змінних процентів не передбачається.

Режим зняття частини суми вкладу протягом дії договору без розірвання договору – без права зняття частини суми вкладу.

Питома вага внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення відповідно, становитиме в межах

1. Загальний обсяг залучених строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з строком дії договору до 12 місяців (включно) в загальній сумі строкових вкладів не може перевищувати 90 відсотків.

2. Загальний обсяг залучених строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з строком дії договору понад 12 місяців в загальній сумі строкових вкладів не може перевищувати 90 відсотків.