Фінансова звітність

2016

Форма 1 (Баланс) 2016 (розміщено 28.04.2017).

Форма 2 (Фінансові результати) 2016 (розміщено 28.04.2017).

Форма 3 (Рух грошових коштів) 2016 (розміщено 28.04.2017).

Форма 4 (Власний капітал) 2016 (розміщено 28.04.2017).

Форма 5 (Примітки) 2016 (розміщено 28.04.2017).

Аудиторський висновок за 2016 рік (розміщено 28.04.2017).

2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2015 р.

Звіт про власний капітал за 2015 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Висновок (звіт) незалежного аудитора про річну фінансову звітність та спеціальну звітність КС «Тернопіль 2004» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

2014

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2014 р.

Звіт про власний капітал за 2014 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Висновок (звіт) незалежного аудитора.

Додаткове розкриття інформації до річної фінансової звітностіза 2014 рік.