Кредити

Кредитна спілка «БІ-ЛЕНД» надає членам кредитної спілки наступні види кредитів з дотриманням таких умов

Цільове призначення

Кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

Споживчі кредити.

Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств.

Кредити, надані на ведення фермерських господарств.

Комерційні кредити

Звертайтеся за консультацією електронною поштою bee-land@ukr.net або телефоном (0352) 52 44 11, +38 098 89 33 877, +38 097 92 11 653.

Строк дії договору

Кредити зі строком до 24 місяців включно.

Порядок видачі

Кредит видається однією сумою або частинами (траншами) на підставі кредитного договору (відновлювальна кредитна лінія).

Забезпечення

За видами забезпечення виконання зобов’язань: застава, порука.

Тип ставки

За типом процентної ставки: фіксована. Процентна ставка по кредитах, що надає кредитна спілка «БІ-ЛЕНД» становить 57% річних, процентна ставка нараховується на залишок заборгованості по кредиту.

Режим сплати процентів та основної суми

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги КС «БІ-ЛЕНД» (визначається за згодою КС «БІ-ЛЕНД» та Позичальника).

1. З періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору.
2. З періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

3. З періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.